Lex Artifex, LLP vedtager omkostningseffektive og effektive mekanismer på at løse kundernes problemer, der udspringer af indviklede og komplekse forretningstransaktioner. Firmaet repræsenterer lokale og transnationale klienter i retssager, voldgift og alternative procedurer for bilæggelse af tvister. Lex Artifex, LLP litigators er dygtige i forvaltningen spørgsmål vedrørende kontrakter, kredittransaktioner, beskatning, miljøspørgsmål, uagtsomhed, ejendom, arbejdskraft og beskæftigelse, jord, virksomhedernes omstrukturering fordringer, konkurrence, opløsning selskab, bobehandlinger, inddrivelse af gæld, gruppesøgsmål retssager, regeringen håndhævelse, funktionærer forbrydelser og indvandringsspørgsmål.