Nigerian Lawyers Law firms in Nigeria. Lex Artifex , LLP. practice areas include corporate and commercial law, regelefterlevnad, kännedom, fastighet, investeringsrådgivning, beskattning,  Företagets sekreterartjänster, indrivning, invandring, immateriella rättigheter, arvsrätt, arbetsrätt och tvistelösning. Law firms in Nigeria. find a lawyer in nigeria. Best Law firms in Nigeria
Lex Artifex , LLP, erbjuder ett brett utbud av snabba och kostnadseffektiva integrerade rättsliga lösningar till sina kunder både internationellt och i Nigeria. Företagets verksamhetsområden omfattar affärsjuridik, regelefterlevnad, kännedom, fastighet, samriskföretag, fusioner & förvärv, investeringsrådgivning, beskattning, Företagets sekreterartjänster, admiralty & havs, indrivning, invandring, immateriella rättigheter, arvsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.
Lex Artifex , LLP kunders portfölj inkluderar, individer, företag, regering, konsultbyråer, utländska investerare och advokatbyråer utländska.