Business Advisory Lex Artifex, LLP provides comprehensive business advisory services and advises on all aspects of corporate and commercial law, including the formation of companies, partnerships and joint ventures, foreign investment, regulatory compliance issues, contentious and non-contentious liquidations, konkurs, labour law and immigration. Lex Artifex , LLP. prides on having the specialised knowledge and skills necessary to help all our clients achieve their business objectives. Lex Artifex Law Firm Corporate Advisory practice covers domestic and foreign direct investments, commercial contracts, strategiska allianser, equity and asset disposals, sysselsättning, due diligence and risk management, governance (including anti-trust, konkurrens, business ethics and anti-corruption) and insolvency.

Business Advisory

Vi guidar och representerar lokala och internationella kunder i ett brett spektrum av nigerianska affärsjuridik advokatbyrå täcker frågor som rör kontraktsförhandlingar, business formation, fusioner och förvärv, perfektion rättsliga dokumentationer, skattefrågor, förvärv av statliga incitament, Företagets sekreterartjänster, etc.
Företagets rådgivning täcker fulländning due diligence, regelefterlevnad, corporate representation, företagsavtal, arbets- och anställningsfrågor, private equity finansiering, flotation av värdepapper, obligationer, corporate finance och omstrukturering, projektfinansiering, syndikerad utlåning, avveckling, konkurs, immateriella rättigheter, tullföreskrifter, företagens sociala ansvar, valutafrågor, internationell handel och utländska direktinvesteringar, samt invandring.