Lex Artifex , LLP fungerar som juridisk rådgivare till lokala och utländska kunder att strukturera stora och komplexa transaktioner om alla aspekter av kapitalmarknaden affärer, Inklusive, flotation av värdepapper, delar förvärv genom private equity-investeringar, obligationer, fondföretag, omstruktureringar, rekonstruktion, avyttringar, kundernas investeringstvister och kommersiella tvister och skiljeförfaranden.