Lex Artifex , LLP antar kostnadseffektiva och effektiva mekanismer att lösa kundernas problem som följer av invecklade och komplexa affärstransaktioner. Företaget representerar lokala och transnationella kunder i domstolsförhandlingar, skiljedom och alternativa tvistlösningsförfaranden. Lex Artifex , LLP litigators är duktiga att hantera frågor som avtal, kredittransaktioner, beskattning, miljöfrågor, oaktsamhet, fastighet, arbete och sysselsättning, landa, corporate kraven omstrukturerings, konkurrens, företaget upplösning, konkurs, indrivning, Grupptalan avseende, regeringen verkställighet, tjänstemän brott och invandrarfrågor.