Engagemang i de känsliga och mångfacetterade fusioner & förvärv process är en välbekant terräng för Lex Artifex, LLP. Företaget utnyttjar på sin specialistkunskap inom M&A-transaktioner att konsultera och ge råd klienter som är involverade i M&A erbjudanden – vare sig det köpare, säljare, aktieägare eller obligationshavare. vår M&En övningsområde täcker identifiering av potentiella partners, ledande kännedom, förhandlings, utarbetande och översyn av juridiska dokumentation och samverkan med tillsynsorgan för att få sanktion.