Lex Artifex , LLP erbjuder komplett utbud och deklarationshjälpstjänster i fråga om beskattning till både lokala och utländska kunder på ett brett spektrum av skattefrågor inklusive bolagsskatt, personlig inkomstskatt, mervärdesskatt, internprissättning, källskatt, anpassade och punktskatt och petroleumvinstskatt.
Vi utnyttjar vår expertis för att vägleda våra kunder i att utföra inhemska och gränsöverskridande affärs gärningar genom att strukturera strategiska och pragmatiska skattelösningar finansiella och transaktions frågor. Vårt fokusområde täcka skatteincitament eller göra undantag för private equity-investeringar och företag som är verksamma inom pionjär sektorer, företags- och projektfinansiering, joint venture verksamhet, fusioner och förvärv, holdingbolagsstrukturer, utlandsanställda, kapitalmarknaderna och real, personlig eller immateriella transaktioner.