Lex Artifex, LLP sermaye piyasası ilişkilerinde her yönüyle ilgili önemli ve karmaşık işlemlerin yapılandırılmasında yerli ve yabancı müşterilerine yasal danışmanlarını davranır, dahil olmak üzere, menkul kıymet yüzdürme, özel sermaye yatırımları yoluyla satın almalar paylaşan, tahviller, kolektif yatırım planları, kurumsal yeniden yapılandırılması, yeniden yapılanma, bölünmeleri, istemciler yatırım uyuşmazlıkları ve ticari dava ve tahkim.