Lex Artifex, LLP girift ve karmaşık ticari işlemler dışında müşterilerin sorunlarını ortaya çıkan çözme maliyet-etkin ve verimli mekanizmalar benimser. Firma mahkeme duruşmalarında yerel ve uluslararası müşterileri temsil, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm işlemleri. Lex Artifex, LLP litigators sözleşmelerinden kaynaklanan yönetme konularında yetenekli, kredi işlemleri, vergilendirme, Çevre sorunları, ihmal, Emlak, emek ve istihdam, arazi, kurumsal yeniden iddialar, yarışma, şirket çözünme, receiverships, borç kurtarma, grup hareketi dava, hükümet kuvvetleri, beyaz yakalı suçlar ve göç sorunları.